V CSK 187/20 - Postanowienie Sądu Najwyższego

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 3068757

Postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 23 października 2020 r. V CSK 187/20

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia SN Tomasz Szanciło.

Sentencja

Sąd Najwyższy w sprawie z powództwa N. Sp. z o.o. w Ż. przeciwko Towarzystwu Ubezpieczeń i Reasekuracji " (...)" S.A. w W. o zapłatę, na posiedzeniu niejawnym w Izbie Cywilnej w dniu 23 października 2020 r., na skutek skargi kasacyjnej strony pozwanej od wyroku wstępnego Sądu Apelacyjnego w (...) z dnia 15 stycznia 2020 r., sygn. akt V AGa (...),

1. zezwala pozwanemu na złożenie pisma procesowego z dnia 6 sierpnia 2020 r.,

2. przyjmuje skargę kasacyjną do rozpoznania.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów Sądu Najwyższego.