V CO 77/19 - Postanowienie Sądu Najwyższego

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2650751

Postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 19 kwietnia 2019 r. V CO 77/19

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia SN Joanna Misztal-Konecka.

Sentencja

Sąd Najwyższy w sprawie z powództwa M. L. przeciwko E. L.-P. o rozwód, po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w Izbie Cywilnej w dniu 19 kwietnia 2019 r., wniosku Sądu Okręgowego w O. o oznaczenie sądu właściwego do rozpoznania sprawy o sygn. akt I C (...), oznacza Sąd Okręgowy w O. jako właściwy do rozpoznania.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów Sądu Najwyższego.