Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2653102

Postanowienie
Sądu Najwyższego
z dnia 26 kwietnia 2019 r.
V CO 58/19

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia SN Bogumiła Ustjanicz.

Sentencja

Sąd Najwyższy w sprawie z powództwa W. C. przeciwko A. K. o rozwód, po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w Izbie Cywilnej w dniu 26 kwietnia 2019 r., wniosku Sądu Okręgowego w K. o oznaczenie sądu właściwego do rozpoznania sprawy o sygn. akt XVIII C (...), oznacza Sąd Okręgowy w K. jako właściwy do rozpoznania sprawy.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów Sądu Najwyższego.