Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2692814

Postanowienie
Sądu Najwyższego
z dnia 9 lipca 2019 r.
V CO 147/19

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia SN Maria Szulc.

Sentencja

Sąd Najwyższy w sprawie z powództwa A. M. przeciwko E. M. o rozwód, po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w Izbie Cywilnej w dniu 9 lipca 2019 r., wniosku Sądu Okręgowego w Ś. o oznaczenie sądu właściwego do rozpoznania sprawy o sygn. akt I C (...), oznacza Sąd Okręgowy w Ś., jako właściwy do rozpoznania sprawy (art. 45 k.p.c.).

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów Sądu Najwyższego.