V ACa 216/20, Dopuszczalność posługiwania się stosowanym skrótem firmy bez potrzeby ujawniania tego faktu w rejestrze sądowym. Warunek skutecznego wypowiedzenia kredytu przez bank przed złożeniem oświadczenia woli w tym przedmiocie - Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 3314622

Masz dostęp do LEX-a?

Zaloguj się, aby zapoznać się z pełną treścią dokumentu.

Zaloguj się do LEX - serwis autoryzacji

Nie korzystasz jeszcze z LEX-a?

Zacznij od programu LEX Flex w elastycznym, miesięcznym dostępie.