SNO 18/16, Konfrontowanie wyjaśnień obwinionego sędziego złożonych przed rzecznikiem dyscyplinarnym i przed sądem dyscyplinarnym. Postulat dochodzenia do prawdy materialnej. - Postanowienie Sądu Najwyższego

Orzeczenia sądów
Opublikowano: GSP-Prz.Orz. 2017/4/73

Postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 16 maja 2016 r. SNO 18/16 Konfrontowanie wyjaśnień obwinionego sędziego złożonych przed rzecznikiem dyscyplinarnym i przed sądem dyscyplinarnym. Postulat dochodzenia do prawdy materialnej.

Dokument posiada tylko metrykę.