SA/Kr 1301/88 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego (do 2003.12.31) w Krakowie

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1689494

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego (do 2003.12.31) w Krakowie z dnia 1 marca 1989 r. SA/Kr 1301/88

Dokument posiada tylko metrykę.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.