IV SAB/Wr 293/20, Brak możliwości sprostowania świadectwa ukończenia szkoły podstawowej. Brak podstawy prawnej do wydawania decyzji w przedmiocie odmowy sprostowania świadectwa ukończenia szkoły podstawowej - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 3167961

Masz dostęp do LEX-a?

Zaloguj się, aby zapoznać się z pełną treścią dokumentu.

Zaloguj się do LEX - serwis autoryzacji

Nie korzystasz jeszcze z LEX-a?

Zacznij od programu LEX Flex w elastycznym, miesięcznym dostępie.