Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 3001808

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 27 grudnia 2018 r.
IV SAB/Wa 537/18

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Agnieszka Wójcik.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu w dniu 27 grudnia 2018 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi (...) z siedzibą w (...) na bezczynność Wojewody (...) w przedmiocie rozpatrzenia wniosku o wydanie zezwolenia na pracę postanawia odrzucić skargę.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.