Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2817233

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu
z dnia 23 sierpnia 2016 r.
IV SAB/Po 116/13

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Anna Jarosz.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu po rozpoznaniu dnia 23 sierpnia 2016 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi J. S. na bezczynność (...) - SA z siedzibą w (...) w przedmiocie udzielenia informacji publicznej postanawia na podstawie art. 128 § 1 pkt 4 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2016 r. poz. 718) podjąć zawieszone postępowanie.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.