IV SA/Wr 273/13 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2871012

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 10 września 2013 r. IV SA/Wr 273/13

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Jolanta Sikorska.

Sędziowie: NSA Mirosława Rozbicka-Ostrowska (spr.), WSA Alojzy Wyszkowski.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu po rozpoznaniu w Wydziale IV na rozprawie w dniu 10 września 2013 r. sprawy ze skargi J. S. na decyzję Wojewody D. z dnia (...) marca 2013 r. nr (...) w przedmiocie utraty statusu osoby bezrobotnej oddala skargę.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.