IV SA/Wr 145/16 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2418795

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 29 listopada 2016 r. IV SA/Wr 145/16

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Ewa Kamieniecka.

Sędziowie NSA: Mirosława Rozbicka-Ostrowska, Julia Szczygielska (spr.).

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu, po rozpoznaniu w Wydziale IV na rozprawie w dniu 29 listopada 2016 r., sprawy ze skargi M. P., na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w L., z dnia (...) lutego 2016 r. nr (...), w przedmiocie uznania za dłużnika alimentacyjnego uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych,, oddala skargę w całości.,

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.