IV SA/Wa 806/16 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2812159

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 17 maja 2016 r. IV SA/Wa 806/16

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Anna Szymańska (spr.).

Sędziowie WSA: Piotr Korzeniowski, Anna Falkiewicz-Kluj.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w trybie uproszczonym w dniu 17 maja 2016 r. sprawy ze skargi J. J. na postanowienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia (...) lutego 2016 r. nr (...) w przedmiocie nałożenia obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oddala skargę

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.