IV SA/Wa 709/13 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2871075

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 6 września 2013 r. IV SA/Wa 709/13

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Teresa Zyglewska.

Sędziowie WSA: Jakub Linkowski (spr.), Małgorzata Małaszewska-Litwiniec.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 6 września 2013 r. sprawy ze skargi R. W. na decyzję Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców z dnia (...) stycznia 2013 r. nr (...) w przedmiocie nałożenia kary pieniężnej na przewoźnika oddala skargę

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.