IV SA/Wa 416/16 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2811982

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 16 maja 2016 r. IV SA/Wa 416/16

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Katarzyna Golat (spr.).

Sędziowie WSA: Łukasz Krzycki, Anita Wielopolska-Fonfara.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 16 maja 2016 r. sprawy ze skargi M. F. na decyzję Wojewody (...) z dnia (...) grudnia 2015 r. nr (...) w przedmiocie uchylenia czynności materialno-technicznej zameldowania oddala skargę

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.