IV SA/Wa 400/17 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie - OpenLEX

IV SA/Wa 400/17 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2795004

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 14 czerwca 2017 r. IV SA/Wa 400/17

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Tomasz Wykowski.

Sędziowie WSA: Małgorzata Małaszewska-Litwiniec, Anita Wielopolska (spr.).

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 14 czerwca 2017 r. sprawy ze skargi Spółdzielni (...) w K. na decyzję Głównego Inspektora Ochrony Środowiska z dnia (...) grudnia 2016 r. nr (...) w przedmiocie wymierzenia administracyjnej kary pieniężnej oddala skargę

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.