IV SA/Wa 193/15 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 3136077

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 20 marca 2019 r. IV SA/Wa 193/15

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Jarosław Łuczaj.

Sędziowie WSA: Alina Balicka (spr.), Asesor Paweł Dańczak.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 20 marca 2019 r. sprawy ze skargi D. B. na uchwałę Rady Gminy B. z dnia (...) czerwca 2014 r. nr (...) w przedmiocie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oddala skargę

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.