IV SA/Wa 1820/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 3000086

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 19 grudnia 2018 r. IV SA/Wa 1820/18

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Anna Szymańska.

Sędziowie WSA: Katarzyna Golat, Anita Wielopolska (spr.).

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu w trybie uproszczonym w dniu 19 grudnia 2018 r. sprawy ze skargi Gminy (...) na decyzję Wojewody (...) z dnia (...) kwietnia 2018 r. nr (...) w przedmiocie ustalenia odszkodowania oddala skargę.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.