IV SA/Wa 1429/13 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2871084

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 10 października 2013 r. IV SA/Wa 1429/13

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Anna Szymańska (spr.).

Sędziowie WSA: Anna Falkiewicz-Kluj, Agnieszka Łąpieś-Rosińska.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 10 października 2013 r. sprawy ze skargi M. T. na postanowienie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia (...) kwietnia 2013 r. nr (...) w przedmiocie stwierdzenia niedopuszczalności wniosku o ponowne rozpoznanie sprawy oddala skargę

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.