IV SA/Po 863/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 3142500

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu z dnia 15 października 2019 r. IV SA/Po 863/19

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Tomasz Grossmann (spr.).

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w dniu 15 października 2019 r. sprawy ze sprzeciwu S. S. od decyzji Inspektor Nadzoru Budowlanego z dnia (...) sierpnia 2019 r. nr (...) w przedmiocie umorzenia postępowania administracyjnego oddala sprzeciw.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.