IV SA/Po 746/23, Zawarcie bezterminowej umowy najmu (tj. zawartej na czas nieoznaczony) na miejsca postojowe a zapewnienie wymaganej ilości miejsc postojowych - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 3689067

Masz dostęp do LEX-a?

Zaloguj się, aby zapoznać się z pełną treścią dokumentu.

Zaloguj się do LEX - serwis autoryzacji

Nie korzystasz jeszcze z LEX-a?

Zacznij od programu LEX Flex w elastycznym, miesięcznym dostępie.