IV SA/Po 687/17 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu - OpenLEX

IV SA/Po 687/17 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2802114

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu z dnia 18 października 2017 r. IV SA/Po 687/17

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Izabela Bąk-Marciniak.

Sędziowie WSA: Maciej Busz Józef Maleszewski (spr.).

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 18 października 2017 r. sprawy ze skargi A. W. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w (...) z dnia (...) maja 2017 r. nr (...) w przedmiocie odmowy przyznania świadczenia wychowawczego na dziecko oddala skargę

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.