Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2900780

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu
z dnia 16 sierpnia 2011 r.
IV SA/Po 626/11

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Grażyna Radzicka.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu po rozpoznaniu w dniu 16 sierpnia 2011 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skarg V. S. Sp. z o.o. na pisma Naczelnika Urzędu Celnego w P. z dnia (...) marca 2011 r., nr (...) (IV SA/Po 613/11) z dnia (...) marca 2011 r., nr (...) (IV SA/Po 614/11) z dnia (...) marca 2011 r., nr (...) (IV SA/Po 615/11) z dnia (...) marca 2011 r., nr (...) (IV SA/Po 616/11) z dnia (...) marca 2011 r., nr (...) (IV SA/Po 617/11) z dnia (...) marca 2011 r., nr (...) (IV SA/Po 618/11) z dnia (...) marca 2011 r., nr (...) (IV SA/Po 619/11) z dnia (...) marca 2011 r., nr (...) (IV SA/Po 620/11) z dnia (...) marca 2011 r., nr (...) (IV SA/Po 621/11) z dnia (...) marca 2011 r., nr (...) (IV SA/Po 622/11) z dnia (...) marca 2011 r., nr (...) (IV SA/Po 623/11) z dnia (...) marca 2011 r., nr (...) (IV SA/Po 624/11) z dnia (...) marca 2011 r., nr (...) (IV SA/Po 625/11) z dnia (...) marca 2011 r., nr (...) (IV SA/Po 626/11) z dnia (...) marca 2011 r., nr (...) (IV SA/Po 627/11) z dnia (...) marca 2011 r., nr (...) (IV SA/Po 628/11) z dnia (...) marca 2011 r., nr (...) (IV SA/Po 629/11) z dnia (...) marca 2011 r., nr (...) (IV SA/Po 630/11) z dnia (...) marca 2011 r., nr (...) (IV SA/Po 631/11) z dnia (...) marca 2011 r., nr (...) (IV SA/Po 632/11) z dnia (...) marca 2011 r., nr (...) (IV SA/Po 633/11) z dnia (...) marca 2011 r., nr (...) (IV SA/Po 634/11) z dnia (...) marca 2011 r., nr (...) (IV SA/Po 635/11) z dnia (...) marca 2011 r., nr (...) (IV SA/Po 636/11) z dnia (...) marca 2011 r., nr (...) (IV SA/Po 637/11) z dnia (...) marca 2011 r., nr (...) (IV SA/Po 638/11) z dnia (...) marca 2011 r., nr (...) (IV SA/Po 639/11) z dnia (...) marca 2011 r., nr (...) (IV SA/Po 640/11) z dnia (...) marca 2011 r., nr (...) (IV SA/Po 641/11) z dnia (...) marca 2011 r., nr (...) (IV SA/Po 642/11) z dnia (...) marca 2011 r., nr (...) (IV SA/Po 643/11) z dnia (...) marca 2011 r., nr (...) (IV SA/Po 644/11) z dnia (...) marca 2011 r., nr (...) (IV SA/Po 645/11) w przedmiocie wyrejestrowania automatów do gier o niskich wygranych z Krajowego Rejestru Automatów do Gier postanawia

1. Na podstawie art. 111 § 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270: z późn. zm.) zarządzić połączenie spraw sygn. akt IV SA/Po 613/11, IV SA/Po 614/11, IV SA/Po 615/11, IV SA/Po 616/11, IV SA/Po 617/11, IV SA/Po 618/11, IV SA/Po 619/11, IV SA/Po 620/11, IV SA/Po 621/11, IV SA/Po 622/11, IV SA/Po 623/11, IV SA/Po 624/11, IV SA/Po 625/11, IV SA/Po 626/11, IV SA/Po 627/11, IV SA/Po 628/11, IV SA/Po 629/11, IV SA/Po 630/11, IV SA/Po 631/11, IV SA/Po 632/11, IV SA/Po 633/11, IV SA/Po 634/11, IV SA/Po 635/11, IV SA/Po 636/11, IV SA/Po 637/11, IV SA/Po 638/11, IV SA/Po 639/11, IV SA/Po 640/11, IV SA/Po 641/11, IV SA/Po 642/11, IV SA/Po 643/11, IV SA/Po 644/11, IV SA/Po 645/11, w celu ich łącznego rozpoznania i rozstrzygnięcia,

2. Sprawę prowadzić dalej pod sygn. akt IV SA/Po 613/11.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.