IV SA/Po 373/22, Prawo obwinionego do udziału w rozprawie komisji dyscyplinarnej. Brak zawiadomienia lub nieprawidłowe zawiadomienie obwinionego o rozprawie. Odroczenie rozprawy w świetle art. 109 p.p.s.a - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 3503769

Masz dostęp do LEX-a?

Zaloguj się, aby zapoznać się z pełną treścią dokumentu.

Zaloguj się do LEX - serwis autoryzacji

Nie korzystasz jeszcze z LEX-a?

Zacznij od programu LEX Flex w elastycznym, miesięcznym dostępie.