IV SA/Po 246/16 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2812055

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu z dnia 18 maja 2016 r. IV SA/Po 246/16

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Donata Starosta.

Sędziowie WSA: Izabela Bąk-Marciniak (spr.), Maciej Busz.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 18 maja 2016 r. sprawy ze skargi J. N. na decyzję Prezesa Sądu Okręgowego w P. z dnia (...) lutego 2016 r. nr (...) w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej oddala skargę w całości

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.