IV SA/Gl 761/17 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach - OpenLEX

IV SA/Gl 761/17 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2804332

Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach z dnia 4 grudnia 2017 r. IV SA/Gl 761/17

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Małgorzata Walentek.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach po rozpoznaniu w dniu 4 grudnia 2017 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi B. K. na pismo Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w K. z dnia (...) r. nr (...) w przedmiocie propozycji określającej warunki zatrudnienia w ramach korpusu służby cywilnej w kwestii wniosku Związku Zawodowego A o dopuszczenie do udziału w sprawie w charakterze uczestnika postępowania postanawia: dopuścić Związek Zawodowy A w O. do udziału w sprawie w charakterze uczestnika postępowania

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.