IV SA/Gl 455/17 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach - OpenLEX

IV SA/Gl 455/17 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2804215

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach z dnia 6 grudnia 2017 r. IV SA/Gl 455/17

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Tadeusz Michalik (spr.).

Sędziowie WSA: Beata Kozicka, Edyta Żarkiewicz.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 6 grudnia 2017 r. sprawy ze skargi A. S. na decyzję Wojewody (...) z dnia (...) r. nr (...) w przedmiocie statusu osoby bezrobotnej oddala skargę.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.