Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2840404

Wyrok
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach
z dnia 18 listopada 2015 r.
IV SA/Gl 194/15

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Andrzej Matan (spr.).

Sędziowie WSA: Małgorzata Walentek, Renata Siudyka.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 18 listopada 2015 r. sprawy ze skargi A Sp. z o.o. w P. na decyzję (...) Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w K. z dnia (...) nr (...) w przedmiocie nadzoru sanitarnego oddala skargę.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.