IV SA/Gl 102/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2996848

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach z dnia 9 sierpnia 2018 r. IV SA/Gl 102/18

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Szczepan Prax.

Sędziowie WSA: Małgorzata Walentek (spr.), Beata Kozicka.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 9 sierpnia 2018 r. sprawy ze skargi D. Ś. na decyzję Okręgowego Inspektora Pracy w Katowicach z dnia (...) nr (...) w przedmiocie wstrzymania eksploatacji pilarki taśmowej oddala skargę.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.