IV PR 299/87 - Wyrok Sądu Najwyższego

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 16480

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 3 lutego 1987 r. IV PR 299/87

Dokument posiada tylko metrykę.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów Sądu Najwyższego.