IV KK 50/19, Sobota jako dzień niezaliczany do ustawowo wolnych od pracy - Postanowienie Sądu Najwyższego

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2684740

Masz dostęp do LEX-a?

Zaloguj się, aby zapoznać się z pełną treścią dokumentu.

Zaloguj się do LEX - serwis autoryzacji

Nie korzystasz jeszcze z LEX-a?

Zacznij od programu LEX Flex w elastycznym, miesięcznym dostępie.