IV KK 208/19, Przesłanki orzeczenia środka karnego w postaci przepadku przedmiotu - Wyrok Sądu Najwyższego

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 3276568

Masz dostęp do LEX-a?

Zaloguj się, aby zapoznać się z pełną treścią dokumentu.

Zaloguj się do LEX - serwis autoryzacji

Nie korzystasz jeszcze z LEX-a?

Zacznij od programu LEX Flex w elastycznym, miesięcznym dostępie.