IV CSK 98/17, Wyłom od związania wykładnią prawa Sądu Najwyższego. Nabycie przez przedsiębiorstwo państwowe własności urządzeń przesyłowych posadowionych na nieruchomościach należących do Skarbu Państwa - Postanowienie Sądu Najwyższego

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2565866

Masz dostęp do LEX-a?

Zaloguj się, aby zapoznać się z pełną treścią dokumentu.

Zaloguj się do LEX - serwis autoryzacji

Nie korzystasz jeszcze z LEX-a?

Zacznij od programu LEX Flex w elastycznym, miesięcznym dostępie.