IV CSK 477/19 - Postanowienie Sądu Najwyższego

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 3119664

Postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 5 grudnia 2019 r. IV CSK 477/19

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia SN Jacek Grela.

Sentencja

Sąd Najwyższy w sprawie z powództwa "S. (...)" Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w G. przeciwko J. S. o zapłatę,

na posiedzeniu niejawnym w Izbie Cywilnej w dniu 5 grudnia 2019 r.,

na skutek skargi kasacyjnej pozwanego od wyroku Sądu Apelacyjnego w (...) z dnia 19 września 2018 r., sygn. akt I AGa (...),

przyjmuje skargę kasacyjną do rozpoznania.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów Sądu Najwyższego.