IV CSK 423/12, Porównanie szkody grożącej właścicielowi nieruchomości, przez którą droga konieczna ma przebiegać, z korzyściami, które uzyska żądający ustanowienia drogi koniecznej jako kryterium oceny zasadności wniosku o ustanowienie drogi koniecznej. - Postanowienie Sądu Najwyższego

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1275005

Masz dostęp do LEX-a?

Zaloguj się, aby zapoznać się z pełną treścią dokumentu.

Zaloguj się do LEX - serwis autoryzacji

Nie korzystasz jeszcze z LEX-a?

Zacznij od programu LEX Flex w elastycznym, miesięcznym dostępie.