IV CSK 136/19, Powstanie zobowiązania do spełniania świadczeń będących przedmiotem zobowiązania wynikającego z umowy o dożywocie. Obalenie domniemania, że przedmiot majątkowy, nabyty przez jednego z małżonków w czasie trwania wspólności majątkowej małżeńskiej, stanowi jego majątek osobisty. Ustalenie nierównych udziałów w majątku wspólnym małżonków - Postanowienie Sądu Najwyższego

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 3063793

Masz dostęp do LEX-a?

Zaloguj się, aby zapoznać się z pełną treścią dokumentu.

Zaloguj się do LEX - serwis autoryzacji

Nie korzystasz jeszcze z LEX-a?

Zacznij od programu LEX Flex w elastycznym, miesięcznym dostępie.