IV CR 289/87 - Wyrok Sądu Najwyższego

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 8849

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 25 listopada 1987 r. IV CR 289/87

Dokument posiada tylko metrykę.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów Sądu Najwyższego.