Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2558401

Postanowienie
Sądu Najwyższego
z dnia 18 kwietnia 2018 r.
IV CO 90/18

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia SN Mirosława Wysocka.

Sentencja

Sąd Najwyższy na posiedzeniu niejawnym w Izbie Cywilnej w dniu 18 kwietnia 2018 r., na skutek przedstawienia przez Sąd Okręgowy w S.

Dnia 18 kwietnia 2018 r. z postanowieniem z dnia 29 marca 2018 r.,

w celu oznaczenia sądu właściwego do rozpoznania sprawy z powództwa M. M. przeciwko R. M. o rozwód oznacza jako właściwy Sąd Okręgowy w S.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów Sądu Najwyższego.