Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2558394

Postanowienie
Sądu Najwyższego
z dnia 18 kwietnia 2018 r.
IV CO 74/18

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia SN Mirosława Wysocka.

Sentencja

Sąd Najwyższy na posiedzeniu niejawnym w Izbie Cywilnej w dniu 18 kwietnia 2018 r.,

na skutek wniosku L. B. o oznaczenie sądu, przed który należy wytoczyć powództwo o rozwód przeciwko Ł.B. oznacza jako właściwy Sąd Okręgowy w S.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów Sądu Najwyższego.