Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2634188

Postanowienie
Sądu Najwyższego
z dnia 23 listopada 2018 r.
IV CO 257/18

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia SN Grzegorz Misiurek.

Sentencja

Sąd Najwyższy na posiedzeniu niejawnym w Izbie Cywilnej w dniu 23 listopada 2018 r., na skutek przedstawienia przez Sąd Okręgowy w T. akt sygn. I C (...) z postanowieniem z dnia 18 października 2018 r.,

w celu oznaczenia sądu właściwego do rozpoznania sprawy z powództwa K. P. przeciwko A. P. o rozwód oznacza jako właściwy Sąd Okręgowy w T.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów Sądu Najwyższego.