Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2634168

Postanowienie
Sądu Najwyższego
z dnia 12 października 2018 r.
IV CO 214/18

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia SN Grzegorz Misiurek.

Sentencja

Sąd Najwyższy na posiedzeniu niejawnym w Izbie Cywilnej w dniu 12 października 2018 r., na skutek przedstawienia przez Sąd Okręgowy w G. akt sygn. II C (...) z postanowieniem z dnia 27 lipca 2018 r.,

w celu oznaczenia sądu właściwego do rozpoznania sprawy z powództwa S. F. przeciwko A. F. o rozwód, oznacza jako właściwy Sąd Okręgowy w G.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów Sądu Najwyższego.