IV CO 198/20 - Postanowienie Sądu Najwyższego

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 3080028

Postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 13 listopada 2020 r. IV CO 198/20

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia SN Grzegorz Misiurek.

Sentencja

Sąd Najwyższy na posiedzeniu niejawnym w Izbie Cywilnej w dniu 13 listopada 2020 r., na skutek przedstawienia przez Sąd Okręgowy w B. akt sygn. X C (...) z postanowieniem z dnia 26 czerwca 2020 r.,

w celu oznaczenia sądu właściwego do rozpoznania sprawy z powództwa K. O. przeciwko R. O. o rozwód oznacza Sąd Okręgowy w B. jako właściwy do rozpoznania sprawy.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów Sądu Najwyższego.