III UZP 2/21, Utrata ważności zaświadczenia lekarskiego na podstawie art. 59 ust. 6 ustawy z 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego a odzyskanie zdolności do pracy - Uchwała Sądu Najwyższego

Orzeczenia sądów
Opublikowano: OSNP 2022/2/16

Masz dostęp do LEX-a?

Zaloguj się, aby zapoznać się z pełną treścią dokumentu.

Zaloguj się do LEX - serwis autoryzacji

Nie korzystasz jeszcze z LEX-a?

Zacznij od programu LEX Flex w elastycznym, miesięcznym dostępie.