III USK 263/22, Prowadzenie działalności gospodarczej jedynie celem uzyskania świadczenia z ubezpieczenia społecznego. Uprawnienie ZUS do do kontroli i korygowania zawyżonych podstaw wymiaru składek z każdego tytułu podlegania ubezpieczeniom społecznym - Postanowienie Sądu Najwyższego

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 3608293

Masz dostęp do LEX-a?

Zaloguj się, aby zapoznać się z pełną treścią dokumentu.

Zaloguj się do LEX - serwis autoryzacji

Nie korzystasz jeszcze z LEX-a?

Zacznij od programu LEX Flex w elastycznym, miesięcznym dostępie.