III SAB/Wr 817/19, Przewlekłe prowadzenie postępowania w sprawie o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy. - Wyrok... - OpenLEX

III SAB/Wr 817/19, Przewlekłe prowadzenie postępowania w sprawie o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy. - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 3021995

Masz dostęp do LEX-a?

Zaloguj się, aby zapoznać się z pełną treścią dokumentu.

Zaloguj się do LEX - serwis autoryzacji

Nie korzystasz jeszcze z LEX-a?

Zamów dostęp testowy i zapoznaj się ze wszystkimi możliwościami programu.