III SAB/Łd 46/21, Niedopuszczalność skargi na bezczynność oraz przewlekłe prowadzenie postępowania w postaci nierozpatrzenia zażalenia na odmowę wszczęcia postępowania wyjaśniającego - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 3242068

Masz dostęp do LEX-a?

Zaloguj się, aby zapoznać się z pełną treścią dokumentu.

Zaloguj się do LEX - serwis autoryzacji

Nie korzystasz jeszcze z LEX-a?

Zacznij od programu LEX Flex w elastycznym, miesięcznym dostępie.