Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2894623

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi
z dnia 16 marca 2011 r.
III SAB/Łd 4/11

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Krzysztof Szczygielski.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi - Wydział III po rozpoznaniu w dniu 16 marca 2011 r. na posiedzeniu niejawnym wniosku P. W. o uzupełnienie uzasadnienia postanowienia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi z dnia 10 lutego 2011 r., sygn. akt III SAB/Łd 4/11 w sprawie ze skargi P. W. na bezczynność Ministra Infrastruktury postanawia: odrzucić wniosek.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.