III SAB/Kr 99/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 3142617

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie z dnia 15 listopada 2019 r. III SAB/Kr 99/19

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Renata Czeluśniak.

Sędziowie WSA: Ewa Michna, Maria Zawadzka (spr.).

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie po rozpoznaniu w trybie uproszczonym w dniu 15 listopada 2019 r. sprawy ze skargi K. J. na bezczynność Komendanta Komisariatu Policji w S w przedmiocie wydania zaświadczenia oddala skargę

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.