Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2898253

Wyrok
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku
z dnia 2 czerwca 2011 r.
III SAB/Gd 7/11

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Marek Gorski.

Sędziowie: WSA Elżbieta Kowalik-Grzanka (spr.), NSA Anna Orłowska.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 2 czerwca 2011 r. sprawy ze skargi M. K. na bezczynność Starosty (...) w przedmiocie zmiany decyzji w zakresie wysokości zasiłku dla bezrobotnych oddala skargę.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.