Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2894658

Wyrok
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu
z dnia 16 marca 2011 r.
III SA/Wr 733/10

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Magdalena Jankowska-Szostak.

Sędziowie WSA: Jerzy Strzebinczyk, Bogumiła Kalinowska (spr.).

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu po rozpoznaniu w Wydziale III na rozprawie w dniu 16 marca 2011 r. sprawy ze skargi A.M. na decyzję Dyrektora Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa we W. z dnia (...) r. Nr (...) w przedmiocie przyznania płatności w ramach systemów wsparcia bezpośredniego na rok 2009 oddala skargę.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.